Kotiin tehtävä perhekuntoutus

Kotiin tehtävässä perhekuntoutuksessa tarjotaan kuntouttavaa toimintaa koko perheelle tavoitteellisesti ja suunnitellusti. Tuen tarve ja työn tavoite määritellään sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhdessä tehdyssä lastensuojelun asiakassuunnitelmassa.

Perhekuntoutus toteutetaan perheen omassa kodissa ja toimintaympäristössä. Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä sekä perheen omien voimavarojen löytäminen ja niiden vahvistaminen. Perhekuntoutuksessa tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta erilaisin toiminnallisin menetelmin. Arjen taitojen harjoittelu ja säännöllisen päivärytmin vakiinnuttaminen ovat osa perhekuntoutusta. Palveluohjaus ja perheen jatkotarpeiden selvittäminen kuuluvat olennaisena osana perhekuntoutukseen.  Perhekuntoutus sisältää myös perhearvioinnin.

Teemme perhekuntoutusta työparina. Työparit muodostetaan asiakkaan tarvitseman asiantuntemuksen mukaan. Perhekuntoutus on intensiivistä sisältäen useita tapaamisia viikossa.