Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Perheille voidaan tarjota sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä ennaltaehkäiseväksi avuksi ja tueksi, jotta vältyttäisiin kuormittavammilta arjen ongelmatilanteilta. Perhetyötä voi saada myös ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Perhetyö on esimerkiksi kodin tai lasten hoitoa, asioiden hoitamista ja yhdessä tekemistä. Perhetyöhön kuuluu myös vanhemman kuuntelua ja keskustelua hänen kanssaan sekä yksilöllistä työskentelyä lapsen kanssa.

Perhetyö tukee perheen itsenäistä selviytymistä ja jaksamista erilaisissa elämää ja arkea kuormittavissa tilanteissa. Tavoitteena on tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jossa määritellään työskentelyn sisältö ja kesto. Perhetyö voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Palvelu räätälöidään aina vastaamaan perheen tarpeisiin.