Lastensuojelun jälkihuollon palvelut

Puistonmäen tukipalvelut Oy tarjoaa lastensuojelulain mukaisia jälkihuollon palveluita sekä Puistonmäen tukikodista itsenäistyville nuorille että muista lastensuojeluyksiköistä itsenäistyville nuorille. Työskentely tapahtuu nuoren kodissa ja elinympäristössä joko Hämeenlinnan seudulla tai nuoren kotikunnassa.
 

Kenellä on lastensuojelulainmukainen oikeus jälkihuoltoon?

Jälkihuoltoon on oikeutettu 18 - 21-vuotias nuori, joka on ollut huostassa tai sijoitettuna avohuollon tukitoimena kodin ulkopuolelle. Huostaanotetun nuoren kohdalla sijoituksen pituudella ei ole merkitystä. Avohuollon tukitoimena sijoitetun nuoren on täytynyt olla sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Jälkihuolto-oikeus säilyy 5 vuotta lastensuojelun asiakkuuden päättymisen jälkeen. Jälkihuollon asiakkaaksi ohjaudutaan oman kunnan sosiaalityöntekijän kautta. 


Jälkihuollon asiakkaaksi Puistonmäen tukikodista

Mikäli on tiedossa, että Puistonmäen tukipalvelut Oy tulee vastaamaan nuoren jälkihuollosta, tekevät jälkihuollon työntekijä ja tukikodin omahoitajat tiivistä yhteistyötä jo ennen nuoren täysi-ikäisyyttä. Jälkihuollon työntekijä tutustuu nuoren tilanteeseen sekä nuoreen, ja osallistuu nuoren palavereihin jo ennen jälkihuollon alkamista. Tällä tavoin jälkihuollon työntekijä on nuorelle tuttu jo entuudestaan, ja nuoren matka kohti itsenäistymistä tapahtuu ilman katkosta.

Nuoren kanssa on toteutettu Puistonmäen tukikodissa sijoituksen aikana MUN ELÄMÄ -ohjelmaa, jonka työstämistä jälkihuollossa jatketaan.


Jälkihuollon asiakkaaksi muualta kuin Puistonmäen tukikodista

Kun asiakkaaksi tulee nuori, joka ei ole ollut sijoitettuna Puistonmäen tukikotiin, sovelletaan työskentelyn alkuvaiheessa tukikodin kehittämää MUN ELÄMÄ -ohjelmaa. Ohjelma toimii hyvin jälkihuollon työntekijän ja nuoren tutustumisen apuna sekä alkukartoituksena, joka antaa työskentelylle suunnan.


Nuoren kanssa työskentely

Työskentely nuoren kanssa alkaa jälkihuoltosuunnitelman laatimisella yhdessä nuoren, jälkihuollon työntekijän ja nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa.

Nuoren kanssa työskentely on elämän ja arjen hallinnan, sosiaalisten tilanteiden ja vuorovaikutuksen ohjausta, neuvontaa ja tukemista. Työntekijä auttaa nuorta muun muassa hoitamaan taloudellisia asioita, selviytymään arjesta ja kodinhoidosta sekä aktivoimaan hoitokontakteja. Työskentely koostuu tapaamisista, kotikäynneistä, virastoasioinneista ja verkostojen luomisesta sekä palavereista.


Mun elämä

MUN ELÄMÄ on Puistonmäen tukikodissa kehitelty itsenäistymisohjelma nuorille.

MUN ELÄMÄ -ohjelmassa käydään läpi nuoren elämäntarina, käsitellään tunteita ja ihmissuhteita, omista asioista huolehtimista, yhteiskunnan jäsenenä toimimista sekä elämässä ja arjessa pärjäämistä. 

Ohjelma sisältää arjen rytmittämisen ja arjessa toimimisen, kouluun ja työhön liittyvät asiat, raha-asiat, ruokahuollon, hygienian sekä puhtaudesta ja siisteydestä huolehtimisen. Ohjelma kattaa itsenäistymisen eri osa-alueet, niissä tarvittavat käytännön taidot, elämän ja arjen hallinnan sekä mahdollisimman hyvän tukiverkoston.


Vertaisryhmätoiminta

Tukipalveluiden on mahdollista järjestää tarpeen mukaan vertaisryhmätoimintaa sijaishuollossa oleville itsenäistyville nuorille sekä jo itsenäisesti asuville jälkihuollon asiakkaille.