Lastensuojelun tehostettu perhetyö

Avohuollon perhetyö on ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa työtä. Tuottamamme perhetyö on arkilähtöistä, ja pääosin työtä tehdäänkin perheen kodissa. Omassa kodissa perheen vuorovaikutus ja arki näyttäytyvät aidoimmillaan. Tarvittaessa perhetapaamisia voidaan järjestää myös toimitiloissamme.

Perhetyön tarkoituksena on tukea perheen vuorovaikutusta, vanhemmuutta sekä vahvistaa arjen ja elämäntaitojen hallintaa. Perheenjäseniä kannustetaan kertomaan kokemuksistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. Etsimme yhdessä perheenjäsenten kanssa uudenlaista ymmärrystä menneeseen käsittelemällä perheen historiaa. Ymmärtämällä menneet tapahtumat perhe voi löytää uudenlaisia toimintatapoja, jotka johtavat muutokseen.

Sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa tehty lastensuojelun asiakassuunnitelma määrittää perhetyön suunnitelmaa. Suunnitelmassa määritellään tuen tarve ja työn tavoite.