Tuettu asuminen itsenäistyvälle nuorelle

Puistonmäen tukipalveluiden yhteydessä on mahdollista järjestää Puistonmäen tukikodista tai muualta lähiaikoina itsenäistyvälle nuorelle tuettua asumisharjoittelua tai jo omaan kotiin muuttaneen nuoren tuki- tai kriisiasumista. Jo itsenäistyneen nuoren tuettua tuki- ja kriisiasumista järjestetään tarpeen mukaan tiiviissä yhteistyössä nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tuki- ja kriisiasumisen tuen määrä suunnitellaan yksilöllisesti.

Itsenäistyvän nuoren tuettu asumisharjoittelu suunnitellaan ja toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä sijoituspaikan, omahoitajien, kodin, nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa. Tuetussa asumisharjoittelussa voi olla yksi tai kaksi nuorta kerrallaan. Käytettävissä on kolme huonetta ja keittiö, sekä wc- ja pesutilat pyykinpesumahdollisuudella.

Tuetun asumisharjoittelun tavoitteena on antaa nuorelle mahdollisuus kokeilla omia siipiään ja testata omia taitojaan ennen varsinaista omaan kotiin muuttamista. Harjoittelun avulla pyritään myös tarkentamaan nuoren todellista tuen tarvetta jälkihuoltoa ajatellen.

Omaan kotiin muuttaminen ja itsenäistyminen ovat usein kauan ja hartaasti toivottuja asioita, mutta mielikuvat näistä asioista voivat olla ruusuisia. Nuorella voi myös olla epätodellisia kuvitelmia omista taidoistaan tai haasteistaan vaikkapa siisteyteen, rahankäyttöön, omasta itsestä huolehtimiseen tai ruuanlaittoon liittyen, vaikka näitä taitoja harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan sekä kotona että sijoituspaikassa. Tuetussa asumisessa nuorella on yhä päivittäin tukenaan ohjaaja, jonka kanssa näitä taitoja voidaan vielä syventää. Tarvittaessa nuori voi myös aina soittaa joko lähiohjaajalleen tai Puistonmäen tukikotiin.